NYSE:
MUX

$2.45
+0.07 +2.94% Volume: 2,373,215 July 20, 2018
TSX:
MUX

$3.21
+0.04 +1.26% Volume: 143,735 July 20, 2018