NYSE:
MUX

$1.74
+0.01 +0.29% Volume: 768,166 July 16, 2019
TSX:
MUX

$2.25
-0.02 -0.88% Volume: 68,850 July 16, 2019