NYSE:
MUX

$1.20
-0.03 -2.44% Volume: 3,446,083 July 30, 2021
TSX:
MUX

$1.47
-0.07 -4.54% Volume: 138,499 July 30, 2021