NYSE:
MUX

$1.74
+0.01 +0.29% Volume: 736,770 July 16, 2019
TSX:
MUX

$2.26
-0.01 -0.44% Volume: 54,050 July 16, 2019