NYSE:
MUX

$9.32
-0.21 -2.2% Volume: 391,394 July 19, 2024
TSX:
MUX

$12.82
-0.25 -1.88% Volume: 11,225 July 19, 2024